Klínový žebrovaný řemen + torzní tlumič vibrací

Produkty

Klínový žebrovaný řemen + torzní tlumič vibrací

Automotive Aftermarket

Home > Produkty > Soupravy > Klínový žebrovaný řemen + torzní tlumič vibrací

Klínový žebrovaný řemen + torzní tlumič vibrací

Vybavení

  • Klínový žebrovaný řemen
  • Torzní tlumič vibrací (TSD)
  • Speciální šrouby a podložky
  • Těsnicí kroužky


Upozornění

Interval výměny:

Torzní tlumič vibrací (TSD) a klínový žebrovaný řemen podléhají stárnutí a opotřebení, a proto je nutné je pravidelně kontrolovat a vyměnit. Intervaly kontroly a výměny jsou zásadně stanoveny výrobcem vozidla a musí být respektovány. Společnost Continental doporučuje zkontrolovat systém každých 60 000 km a v případě pochybností vyměnit každých 120 000 km.

Skladování:

  • Skladujte na suchém, bezprašném a chladném místě (ideálně za teploty 15-25 °C).
  • Chraňte před přímým slunečním svitem.
  • Zamezte kontaktu s jakýmikoliv kapalinami (olej, voda atd.).
  • Maximální skladovatelnost: 5 let od data výroby (viz obal)

Tipy:

  • K měření napnutí používejte přístroj Conti BTT Hz.
  • Opotřebení řemenu zjistěte pomocí nástroje Conti Belt Wear Tester (BWT).