Ιμάντας

 • Οδοντωτός ιμάντας
  Οδοντωτός ιμάντας
   

  Οδοντωτοί ιμάντες για τη μετάδοση κίνησης εκκεντροφόρων αξόνων, αξόνων εξισορρόπησης, αντλιών ψεκασμού ή αντλιών νερού.

  Read More
 • Σφηνοειδής ιμάντας
  Σφηνοειδής ιμάντας
   

  Σφηνοειδείς ιμάντες για τη μετάδοση κίνησης βοηθητικών συγκροτημάτων επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων.

  Read More
 • ΕΛΑΣΤ. σφηνοειδής ιμάντας
  ΕΛΑΣΤ. σφηνοειδής ιμάντας
   

  Ελαστικοί σφηνοειδείς ιμάντες για βοηθητικούς μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης χωρίς τροχαλία τάσης.

  Read More
 • Τραπεζοειδής ιμάντας
  Τραπεζοειδής ιμάντας
   

  Τραπεζοειδείς ιμάντες για τη μετάδοση κίνησης βοηθητικών συγκροτημάτων επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων.

  Read More