Οδοντωτός ιμάντας

ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Οδοντωτός ιμάντας

Automotive Aftermarket

Home > ΠΡΟΪΌΝΤΑ > Ιμάντας > Οδοντωτός ιμάντας

Οδοντωτός ιμάντας

Δομή & λειτουργία

Ένας οδοντωτός ιμάντας αποτελείται, κατά βάση, από τα ακόλουθα:

A) Πλέγμα πολυαμιδίου, εν μέρει και στη ράχη του ιμάντα
B + D) Συνθετικό καουτσούκ, εν μέρει ενισχυμένο μέσω νημάτων
C) Πλεξούδα νημάτων από υαλονήματα

 

Design and function

Μέσω του οδοντωτού ιμάντα, ελέγχεται με ακρίβεια η διαδικασία καύσης του κινητήρα: Μεταδίδει κίνηση στον εκκεντροφόρο άξονα, ο οποίος ελέγχει τις βαλβίδες. Η λειτουργία του είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σε περίπτωση μη συγχρονισμένης λειτουργίας του εκκεντροφόρου και του στροφαλοφόρου άξονα, δεν λειτουργεί ο κινητήρας. Στη χειρότερη των περιπτώσεων, οι βαλβίδες και τα έμβολα στον κινητήρα ενδέχεται να συγκρουστούν με δύναμη μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα, θα υποστεί βλάβη ο κινητήρας!

Συχνά, ο οδοντωτός ιμάντας επιτελεί και πρόσθετες εργασίες, όπως τη μετάδοση κίνησης της αντλίας ψεκασμού, της αντλίας νερού ή του άξονα εξισορρόπησης.
 

Οδηγίες

Χειρισμός:

Οι οδοντωτοί ιμάντες δεν επιτρέπεται να λυγίζονται, καθώς θα προκληθεί θραύση των πλεξούδων υαλονημάτων στο εσωτερικό. Ως εκ τούτου, δεν διασφαλίζεται πλέον η ανθεκτικότητα του ιμάντα και ενδέχεται να σπάσει. Αποτέλεσμα: Βλάβη κινητήρα.

Διάστημα αντικατάστασης:

Οι οδοντωτοί ιμάντες υπόκεινται σε παλαίωση και φθορά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ελέγχονται και να αντικαθίστανται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τα διαστήματα ελέγχου και αντικατάστασης καθορίζονται, κατά βάση, από τον κατασκευαστή του οχήματος και θα πρέπει να τηρούνται.

Αποθήκευση:

  • Αποθηκεύετε σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, χωρίς σκόνη (ιδανικά σε θερμοκρασία 15-25°C)
  • Αποφεύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία
  • Αποφεύγετε την επαφή με οποιοδήποτε υγρό (λάδι, νερό κ.λπ.)
  • Μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια αποθήκευσης: 5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

Συμβουλές:

  • Αφήνετε τους οδοντωτούς ιμάντες στην αρχική τους συσκευασία μέχρι τη χρήση τους
  • Για την τοποθέτηση, η Continental προσφέρει πλήθος ειδικών εργαλείων
  • Σε περίπτωση αντικατάστασης των οδοντωτών ιμάντων, θα πρέπει να αντικαθίστανται, προληπτικά, οι τροχαλίες τάσης και οι αδρανείς τροχαλίες, καθώς και η αντλία νερού. Γι' αυτόν το σκοπό, η Continental προσφέρει ολοκληρωμένα κιτ οδοντωτών ιμάντων.