Κιτ σφηνοειδούς ιμάντα

ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Κιτ σφηνοειδούς ιμάντα

Automotive Aftermarket

Home > ΠΡΟΪΌΝΤΑ > Κιτ > Κιτ σφηνοειδούς ιμάντα

Κιτ σφηνοειδούς ιμάντα

Εξοπλισμός

 • Σφηνοειδείς ιμάντες
 • Τροχαλίες τεντώματος και αδρανείς τροχαλίες
 • Αποσβεστήρες τάσης
 • Υλικά στερέωσης
 • Ανθεκτικό αυτοκόλλητο αντικατάστασης


Οδηγίες

Διάστημα αντικατάστασης:

Οι σφηνοειδείς ιμάντες, καθώς και όλα τα κινούμενα εξαρτήματα του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης ιμάντων, όπως τροχαλίες τεντώματος και αδρανείς τροχαλίες, υπόκεινται σε παλαίωση και φθορά και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ελέγχονται και να αντικαθίστανται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τα διαστήματα ελέγχου και αντικατάστασης καθορίζονται, κατά βάση, από τον κατασκευαστή του οχήματος και θα πρέπει να τηρούνται.

Η Continental προτείνει τον έλεγχο του συστήματος κάθε 60.000 km και, σε περίπτωση αμφιβολιών, την αντικατάστασή του κάθε 120.000 km.

Αποθήκευση:

 • Αποθηκεύετε σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, χωρίς σκόνη (ιδανικά σε θερμοκρασία 15-25°C)
 • Αποφεύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία
 • Αποφεύγετε την επαφή με οποιοδήποτε υγρό (λάδι, νερό κ.λπ.)
 • Μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια αποθήκευσης: 5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής (βλέπε συσκευασία)

Συμβουλές:

 • Εφόσον απαιτείται, θα πρέπει να αντικαθίσταται και ο αποσβεστήρας στρεπτικών ταλαντώσεων (δίσκος στροφαλοφόρου άξονα) ή ο μηχανισμός αποσύνδεσης δυναμό. Διατίθενται ξεχωριστά από την Continental
 • Χρησιμοποιείτε τη συσκευή Conti BTT Hz για μέτρηση της τάσης
 • Υπολογίζετε τη φθορά του ιμάντα με το εργαλείο Conti Belt Wear Tester (BWT)