Κιτ οδοντωτού ιμάντα + αντλία νερού

ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Κιτ οδοντωτού ιμάντα + αντλία νερού

Automotive Aftermarket

Home > ΠΡΟΪΌΝΤΑ > Κιτ > Κιτ οδοντωτού ιμάντα + αντλία νερού

Κιτ οδοντωτού ιμάντα + αντλία νερού

Εξοπλισμός

 • Οδοντωτός ιμάντας
 • Αντλία νερού με την απαιτούμενη στεγανοποίηση
 • Τροχαλίες τάσης, αδρανείς τροχαλίες ή κυλινδρικοί οδηγοί
 • Μικρότερα εξαρτήματα, όπως βίδες, παξιμάδια ή ελατήρια
 • Αυτοκόλλητο αντικατάστασης


Οδηγίες

Χειρισμός:

Οι οδοντωτοί ιμάντες δεν επιτρέπεται να λυγίζονται, καθώς θα προκληθεί θραύση των πλεξούδων υαλονημάτων στο εσωτερικό. Ως εκ τούτου, δεν διασφαλίζεται πλέον η ανθεκτικότητα του ιμάντα και ενδέχεται να σπάσει. Αποτέλεσμα: Βλάβη κινητήρα.

Διάστημα αντικατάστασης:

Τα εξαρτήματα του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης ιμάντα υπόκεινται σε παλαίωση και φθορά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ελέγχονται και να αντικαθίστανται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τα διαστήματα ελέγχου και αντικατάστασης καθορίζονται, κατά βάση, από τον κατασκευαστή του οχήματος και θα πρέπει να τηρούνται.

Αποθήκευση:

 • Αποθηκεύετε σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, χωρίς σκόνη (ιδανικά σε θερμοκρασία 15-25°C)
 • Αποφεύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία
 • Αποφεύγετε την επαφή με οποιοδήποτε υγρό (λάδι, νερό κ.λπ.)
 • Μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια αποθήκευσης: 5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής (βλέπε συσκευασία)

Συμβουλές:

 • Αφήνετε τους οδοντωτούς ιμάντες και τα εξαρτήματα στην αρχική τους συσκευασία μέχρι τη χρήση τους
 • Για την τοποθέτησή τους, η Continental προσφέρει πλήθος ειδικών εργαλείων
 • Λαμβάνετε υπόψη τις γενικές συμβουλές τοποθέτησης αντλιών νερού