Τεχνική εκπαίδευση

 • Τεχνική εκπαίδευση I
  Τεχνική εκπαίδευση I – θεωρία
   

  Ειδίκευση στους ιμάντες μετάδοσης κίνησης. Ομάδα-στόχος: Ανώτεροι τεχνικοί – μηχανικοί – εκπαιδευόμενοι αυτοκινήτων.

  Read More
 • Τεχνική εκπαίδευση ΙI
  Τεχνική εκπαίδευση ΙI – πρακτική άσκηση
   

  Αντικατάσταση ιμάντα χρονισμού σε διάφορους κινητήρες και εξειδίκευση στο θέμα των ιμάντων μετάδοσης κίνησης. Ομάδα-στόχος: Ανώτεροι τεχνικοί – μηχανικοί – εκπαιδευόμενοι αυτοκινήτων.

  Read More
 • Ομάδα μηχανικών
  Ομάδα μηχανικών
   

  Ομάδα-στόχος: Ανώτεροι τεχνικοί, μηχανικοί, εκπαιδευόμενοι που έχουν ολοκληρώσει την "Τεχνική εκπαίδευση Ι και ΙΙ".

  Read More