Εκπαίδευση εκπαιδευτών

 • Βασικά στοιχεία εκπαίδευσης εκπαιδευτών I
  Βασικά στοιχεία εκπαίδευσης εκπαιδευτών I – θεωρία
   

  Ομάδα-στόχος: βασικοί σύνδεσμοι επικοινωνίας, τεχνικοί εκπαιδευτές, εκπαιδευτές, εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης.

  Read More
 • Βασικά στοιχεία εκπαίδευσης εκπαιδευτών IΙ
  Βασικά στοιχεία εκπαίδευσης εκπαιδευτών IΙ – πρακτική άσκηση
   

  Ομάδα-στόχος: βασικοί σύνδεσμοι επικοινωνίας, τεχνικοί εκπαιδευτές, εκπαιδευτές, εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης που έχουν ολοκληρώσει την ενότητα "Βασικά στοιχεία εκπαίδευσης εκπαιδευτών Ι".

  Read More
 • Ομάδα εκπαιδευτών
  Ομάδα εκπαιδευτών
   

  Ομάδα-στόχος: βασικοί σύνδεσμοι επικοινωνίας, τεχνικοί εκπαιδευτές, εκπαιδευτές, εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης που έχουν ολοκληρώσει την ενότητα "Βασικά στοιχεία εκπαίδευσης εκπαιδευτών Ι + ΙΙ".

  Read More