Βασικά στοιχεία εκπαίδευσης εκπαιδευτών I

Υποστήριξη

Βασικά στοιχεία εκπαίδευσης εκπαιδευτών I – θεωρία

Automotive Aftermarket

Βασικά στοιχεία εκπαίδευσης εκπαιδευτών I – θεωρία

Περιεχόμενα εκπαίδευσης

 • Εισαγωγή στην ομάδα της Continental
 • Εισαγωγή στα έγγραφα (το υλικό) εκπαίδευσης 
  - Παρουσίαση
  - Εξαρτήματα επίδειξης
 • Εισαγωγή στο θεωρητικό τμήμα της εκπαίδευσης Continental
  - Δομή/ακολουθία θεωρητικής εκπαίδευσης
 • Βασικές γνώσεις υλικού ιμάντων 
  - EPDM 
  - Εξαρτήματα τάνυσης
  - Tough Grip
 • Εξειδίκευση στα προϊόντα και τα εξαρτήματα
  - Ρύθμιση και λειτουργία τραπεζοειδών ιμάντων/οδοντωτών τραπεζοειδών ιμάντων
  - Ρύθμιση και λειτουργία ιμάντων χρονισμού
  - Ρύθμιση και λειτουργία των διαφόρων συστημάτων τάνυσης 
  - Ρύθμιση και λειτουργία των αποσβεστήρων στρεπτικών κραδασμών
  - Ρύθμιση και λειτουργία της τροχαλίας ελεύθερης κίνησης εναλλάκτη
  - Ρύθμιση και λειτουργία αντλιών νερού
 • Ξενάγηση στην εγκατάσταση και το εργαστήριο δοκιμών
  - Παραγωγή ιμάντων χρονισμού
  - Δοκιμή υλικού ιμάντα χρονισμού
 • Πρακτικές ασκήσεις για την αξιολόγηση των ζημιωμένων εξαρτημάτων 
  - Μοτίβα βλάβης ιμάντων χρονισμού
  - Μοτίβα βλάβης για τραπεζοειδείς ιμάντες, οδοντωτούς τραπεζοειδείς ιμάντες
  - Μοτίβα βλάβης αντλίας νερού 
  - Μοτίβα βλάβης αποσβεστήρα στρεπτικών κραδασμών

Downloads