Βασικά στοιχεία εκπαίδευσης εκπαιδευτών IΙ

Υποστήριξη

Βασικά στοιχεία εκπαίδευσης εκπαιδευτών IΙ – πρακτική άσκηση

Automotive Aftermarket

Βασικά στοιχεία εκπαίδευσης εκπαιδευτών IΙ – πρακτική άσκηση

Περιεχόμενα εκπαίδευσης

 • Εισαγωγή στο πρακτικό τμήμα της εκπαίδευσης Continental
  - Δομή/ακολουθία πρακτικής εκπαίδευσης
 • Εισαγωγή στα έγγραφα (το υλικό) εκπαίδευσης 
  - Παρουσίαση
  - Εξαρτήματα επίδειξης, κινητήρες εκπαίδευσης
 • Πρακτικές ασκήσεις στους κινητήρες εκπαίδευσης
  - Αντικατάσταση εξαρτημάτων συστήματος μετάδοσης κίνησης
  Πρακτικές ασκήσεις: εργαλειοθήκες
  - Εργαλείο λέιζερ
  - BTT Hz
  - Εργαλειοθήκη OAP, εργαλείο Elast
 • Πρακτικές ασκήσεις για την αξιολόγηση των ζημιωμένων εξαρτημάτων κα των εξαρτημάτων μετάδοσης κίνησης
  - Μοτίβα βλάβης ιμάντων χρονισμού
  - Μοτίβα βλάβης για τραπεζοειδείς ιμάντες, οδοντωτούς τραπεζοειδείς ιμάντες 
  - Μοτίβα βλάβης αντλίας νερού
  - Μοτίβα βλάβης αποσβεστήρα στρεπτικών κραδασμών
 • Ανταλλαγή εμπειριών 
  - Πληροφορίες αγοράς 
  - Σχόλια

Downloads