Ομάδα εκπαιδευτών

Υποστήριξη

Ομάδα εκπαιδευτών

Automotive Aftermarket

Ομάδα εκπαιδευτών

Περιεχόμενα εκπαίδευσης

 • Ανταλλαγή εμπειριών
  - Πληροφορίες αγοράς 
  - Σχόλια
 • Ενημέρωση εκπαιδευτικού υλικού 
  - Νέα μοτίβα βλάβης/αιτίες αστοχίας 
  - Τεχνικές αλλαγές στη μετάδοση κίνησης ιμάντα/αντικαταστάσεις
 • Ενημέρωση τεχνικών πληροφοριών (καινοτομίες)
  - Τεχνικές αλλαγές στη μετάδοση κίνησης ιμάντα/αντικαταστάσεις
  - Καινοτομίες/νέα τεχνολογία μετάδοσης κίνησης ιμάντα
 • Περαιτέρω εκπαίδευση για τις δεξιότητες εκπαιδευτών 
  - Μεταβίβαση γνώσεων
 • Ενημέρωση εκπαιδευτικών εννοιών
  - Ενημέρωση πληροφοριών εκπαιδευτή

Downloads