Επικοινωνία

General Information

Επικοινωνία

Automotive Aftermarket

Home > Επικοινωνία

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας – μέσω Διαδικτύου ή τηλεφώνου: Οι φόρμες επικοινωνίας μας διασφαλίζουν ότι τυχόν ερωτήματα σχετικά με τεχνικά θέματα ή θέματα marketing θα απευθύνονται στα αρμόδια άτομα.

Τεχνικά θέματα

Διεύθυνση
ContiTech Antriebssysteme GmbH
Automotive Replacement – Technical Service
Philipsbornstr. 1
D-30165 Hannover

Επικοινωνία


Θέματα marketing

Διεύθυνση
ContiTech Antriebssysteme GmbH
Automotive Replacement – Marketing and Communications
Philipsbornstr. 1
D-30165 Hannover

Επικοινωνία


Sales Operations

Διεύθυνση
ContiTech Antriebssysteme GmbH
Automotive Replacement – Sales Operations
Philipsbornstr. 1
D-30165 Hannover

Επικοινωνία