Σφηνοειδής ιμάντας + αποσβεστήρας στρεπτικών ταλαντώσεων

ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Σφηνοειδής ιμάντας + αποσβεστήρας στρεπτικών ταλαντώσεων

Automotive Aftermarket

Home > ΠΡΟΪΌΝΤΑ > Κιτ > Σφηνοειδής ιμάντας + αποσβεστήρας στρεπτικών ταλαντώσεων

Σφηνοειδής ιμάντας + αποσβεστήρας στρεπτικών ταλαντώσεων

Εξοπλισμός

  • Σφηνοειδής ιμάντας
  • Αποσβεστήρας στρεπτικών ταλαντώσεων
  • Ειδικές βίδες και τροχαλίες
  • Στεγανοποιητικοί δακτύλιοι


Οδηγίες

Διάστημα αντικατάστασης:

Οι αποσβεστήρες στρεπτικών ταλαντώσεων και οι σφηνοειδείς ιμάντες υπόκεινται σε παλαίωση και φθορά και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ελέγχονται και να αντικαθίστανται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τα διαστήματα ελέγχου και αντικατάστασης καθορίζονται, κατά βάση, από τον κατασκευαστή του οχήματος και θα πρέπει να τηρούνται.

Η Continental προτείνει τον έλεγχο του συστήματος κάθε 60.000 km και, σε περίπτωση αμφιβολιών, την αντικατάστασή του κάθε 120.000 km.

Αποθήκευση:

  • Αποθηκεύετε σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, χωρίς σκόνη (ιδανικά σε θερμοκρασία 15-25°C)
  • Αποφεύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία
  • Αποφεύγετε την επαφή με οποιοδήποτε υγρό (λάδι, νερό κ.λπ.)
  • Μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια αποθήκευσης: 5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής (βλέπε συσκευασία)

Συμβουλές:

  • Χρησιμοποιείτε τη συσκευή Conti BTT Hz για μέτρηση της τάσης
  • Υπολογίζετε τη φθορά του ιμάντα με το εργαλείο Conti Belt Wear Tester (BWT)