Ομάδα μηχανικών

Υποστήριξη

Ομάδα μηχανικών

Automotive Aftermarket

Ομάδα μηχανικών

Περιεχόμενα εκπαίδευσης

 • Ανταλλαγή εμπειριών
  - Πληροφορίες αγοράς
  - Σχόλια
 • Ενημέρωση εκπαιδευτικού υλικού
  - Νέα μοτίβα βλάβης/αιτίες αστοχίας
  - Τεχνικές αλλαγές στη μετάδοση κίνησης ιμάντα/αντικαταστάσεις
 • Ενημέρωση τεχνικών πληροφοριών (καινοτομίες) 
  - Τεχνικές αλλαγές στη μετάδοση κίνησης ιμάντα/αντικαταστάσεις
  - Καινοτομίες/νέα τεχνολογία μετάδοσης κίνησης ιμάντα
 • Ξενάγηση στην εγκατάσταση και το εργαστήριο δοκιμών 
  - Παραγωγή ιμάντων χρονισμού
  - Δοκιμή υλικού ιμάντα χρονισμού

Downloads