Oikeudellinen huomautus

General Information

Oikeudellinen huomautus

Automotive Aftermarket

Home > Oikeudellinen huomautus

Verkkosivustojen käyttö, tuotevastuu

Näillä verkkosivustoilla olevat tiedot eivät ole sitovia, ja ne annetaan vain tiedoksi. Ne ovat luonteeltaan vain tiedottavia, eivätkä ne edusta tarjouksia siten kuin asianmukaisissa säädöksissä on määritetty. Tarkemmat tiedot ja sopimusehdot saa asianmukaiselta valtuutetulta jälleenmyyjältä. Verkkosivustolla olevien tietojen perusteella ei voi syntyä esitettyihin tavaroihin liittyvää sopimusta.

ContiTech Antriebssysteme GmbH voi muokata tai päivittää näillä verkkosivustoilla olevia tietoja sekä niillä kuvailtuja tuotteita ja palveluita milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jollei muualla ole nimenomaisesti toisin mainittu, ContiTech Antriebssysteme GmbH:n verkkosivustot eivät sisällä minkäänlaisia ominaisuuksia koskevia takuita tai tietoja, joista aiheutuisi ContiTech Antriebssysteme GmbH:ta koskeva vastuu nimenomaisesti tai epäsuorasti, mukaan lukien kyseessä olevien tietojen voimassaolo, tarkkuus, täydellisyys ja laatu.
ContiTech Antriebssysteme GmbH ei ota mitään verkkosivustoihinsa liittyvää vastuuta. Täten suljetaan pois vastuu suorista tai epäsuorista menetyksistä/vahingoista, korvausvaatimukset ja/tai vaatimukset kaikenlaisista ja mihin tahansa oikeusperustaan pohjautuvista välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat verkkosivustoilla käymisestä tai niiden käytöstä, mukaan lukien erityisesti tietokoneympäristösi virustartunnat.

Velvoitteiden olemassaoloa ja täyttämistä sekä ContiTech Antriebssysteme GmbH:n vastuuta Continentalin tuotteista ja palveluista säädellään ainoastaan vastaavilla, niiden osalta solmituilla sopimuksilla sekä ContiTech Antriebssysteme GmbH:n kuhunkin tapaukseen sovellettavalla vakiokäyttöehtojen senhetkisellä versiolla.
 

Ulkoisia linkkejä koskeva ilmoitus

Verkkosivustollamme on linkkejä kolmansien osapuolten ulkoisille verkkosivustoille, joiden sisältöön me emme pysty vaikuttamaan. Emme sen vuoksi ole myöskään vastuussa tällaisesta muusta sisällöstä. Sivun ylläpitäjä tai operaattori on aina vastuussa linkitettyjen sivujen sisällöstä. Linkitetyt sivut on tarkastettu mahdollisten oikeudenloukkausten varalta linkkien luomishetkellä. Linkkien luomishetkellä ei havaittu lainvastaista sisältöä. Linkitettyjen sivujen sisällön jatkuva valvonta ei kuitenkaan ole kohtuudella mahdollista ilman konkreettista epäilyä oikeudenloukkauksesta. Poistamme välittömästi linkit, joiden on todettu rikkovan lakia.
 

Tuotteiden maailmanlaajuinen saatavuus

Verkkosivusto voi sisältää tietoja sellaisista Continentalin tuotteista, jotka eivät ole vielä saatavilla maassasi. Kyseisten tietojen olemassaolo tällä verkkosivustolla ei tarkoita sitä, että ContiTech Antriebssysteme GmbH aikoisi ilmoittaa, että tuote tulee saataville kaikkialle maailmaan. Ole hyvä ja kysy Continentalin jälleenmyyjältä tai edustajalta lisätietoja niiden tuotteiden tulevaisuutta koskevista suunnitelmista, jotka eivät ole vielä saatavillasi.
 

Tavaramerkit ja tekijänoikeus

Näillä verkkosivustoilla nähtävät tavaramerkit ja logot ("tavaramerkit") ovat ContiTech Antriebssysteme GmbH:n tai sen tytäryhtiöiden omaisuutta. Mitään näillä verkkosivustoilla olevia tietoja ei tule tulkita niin, että ne myöntäisivät lisenssejä tai antaisivat käyttöluvan tavaramerkkeihin. Niihin vaaditaan ContiTech Antriebssysteme GmbH:n nimenomainen kirjallinen suostumus. Näiden tavaramerkkien valtuuttamaton käyttö on ehdottomasti kielletty. ContiTech Antriebssysteme GmbH puolustaa immateriaalioikeuksiaan kaikkialla maailmassa kussakin tapauksessa sovellettavien lakien mukaisesti.
 
Copyright © 2018 ContiTech Antriebssysteme GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään. Näiden verkkosivustojen kaikki tekstit, grafiikka, kuvat, animaatiot, videot, musiikki ja äänet sekä kaikki muut materiaalit ovat ContiTech Antriebssysteme GmbH:n ja sen tytäryhtiöiden tekijänoikeuden ja muiden immateriaalioikeuksien alaisia. ContiTech Antriebssysteme GmbH omistaa tekijänoikeuden tällä verkkosivustolla olevien materiaalien valintaan, koordinointiin ja järjestämiseen. Näitä materiaaleja ei saa kopioida kaupallista käyttöä tai jakelua varten. Niitä ei myöskään saa muokata tai välittää muille verkkosivustoille.