Osnove za voditelje obuke I – teorija

Podrška

Osnove za voditelje obuke I – teorija

Automotive Aftermarket

Home > Podrška > Pregled obuka Continental > Obuka za voditelje > Osnove za voditelje obuke I – teorija

Osnove za voditelje obuke I – teorija

Sadržaji obuke

 • Uvod i predstavljanje tima ContiTech
 • Uvod u materijal za obuku
  - Prezentacija • Demonstracijski dijelovi
 • Uvod u teorijski dio obuke ContiTech
  - Struktura / tijek teorijske obuke
 • Osnove o materijalima remena 
  - EPDM
  - Vlačna užad
  - Tough Grip
 • Znanje o proizvodima i komponentama
  - Konstrukcija i funkcija klinastog / klinastog rebrastog remena
  - Konstrukcija i funkcija zupčastog remena
  - Konstrukcija i funkcija različitih zateznih sustava
  - Konstrukcija i funkcija prigušivača torzijskih vibracija
  - Konstrukcija i funkcija mehanizma za slobodni hod generatora
  - Konstrukcija i funkcija crpki za vodu
 • Razgledavanje tvornice i ispitnog laboratorija
  - Proizvodnja zupčastog remena
  - Ispitivanje materijala zupčastog remena
 • Praktične vježbe za procjenu oštećenih dijelova
  - Oštećenja zupčastog remena
  - Oštećenja klinastog / klinastog rebrastog remena
  - Oštećenja crpke za vodu
  - Oštećenja prigušivača torzijskih vibracija

Downloads