Gegevensbescherming

General Information

Gegevensbescherming

Automotive Aftermarket

Home > Gegevensbescherming

MEDEDELING BETREFFENDE GEGEVENSBESCHERMING

ContiTech Antriebssysteme GmbH verwerkt uw gegevens in het kader van uw gebruik van van de website in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften.

Algemeen 

De door u ingevoerde persoonsgegevens worden door ContiTech Antriebssysteme GmbH verzameld, verwerkt en gebruikt met het oog op de uitvoering van het contract met u.
Voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, mogen de gegevens worden doorgegeven aan de met ContiTech Antriebssysteme GmbH overeenkomstig artikel 15 e.v. van de Duitse wetgeving inzake naamloze vennootschappen (Aktiengesetz) verbonden ondernemingen, zoals vermeld in de Bindende Bedrijfsvoorschriften van Continental.Indien toegestaan en/of voorgeschreven bij wet, kunnen deze gegevens voor rapportagedoeleinden verwerkt worden (bijv. statistieken).
Uw gegevens worden uitsluitend in overeenstemming met alle geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming (bijv. uw toestemming) verzameld, verwerkt en gebruikt.
Om technische ondersteuning) te kunnen aanbieden, versturen wij gegevens naar onze dienstverleners, KRISPIN Marketing Management, Vahrenwalder Straße 7, 30165 Hanover en com&on GmbH, Leisewitzstr. 47, 30175 Hannover. De dienstverlener verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens namens ons, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract op basis van een Overeenkomst betreffende gegevensverwerking.

Verzameling en verwerking van gegevens

ContiTech Antriebssysteme GmbH slaat uitsluitend persoonsgegevens op die betrekking hebben op de gebruikers van diens websites indien hiervoor toestemming is verleend. Er worden uitsluitend gegevens opgeslagen die verband houden met de datum en het tijdstip van het bezoek, de bezochte pagina's, het gebruik van de cursor op de website, de gebruikte functies op de website en de website, waarvandaan de gebruiker naar de websites van ContiTech Antriebssysteme GmbH is doorverwezen. Het IP-adres wordt anoniem verzonden en wordt uitsluitend gebruikt voor het toewijzen van een geografische locatie op stadsniveau.

ContiTech Antriebssysteme GmbH gebruikt deze informatie om de activiteit op de websites te meten, statistische gegevens te produceren en de via de websites verstrekte diensten en informatie te verbeteren.
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van verzoeken die verband houden met de verleende toestemming of in overeenstemming met alle geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Conform wettelijke voorschriften heeft Continental wereldwijde, uniforme en interne Regels betreffende gegevensbescherming (Bindende Bedrijfsvoorschriften) ingevoerd, op basis waarvan de bescherming van uw persoonsgegevens wordt gereguleerd.

ContiTech Antriebssysteme GmbH slaat gegevens op, die zijn ingevoerd in het contactformulier, zoals naam, bedrijf, e-mail, adres en telefoonnummer, uitsluitend ten behoeve van de persoonlijke communicatie met u.
Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en/of gebruikt met het oog op de verwerking van uw verzoek/probleem/deelname aan een wedstrijd. Na voltooiing van de verwerking van uw verzoek/probleem worden uw gegevens gewist, mits dit niet in strijd is met wettelijke plichten op het gebied van het bewaren van gegevens.

De rechten van de betrokkene

Wij wijzen u erop dat u als betrokkene op grond van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (EU GDPR) de volgende rechten hebt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens:

Rechten inzake informatie op grond van artikel 13 en 14, EU GDPR 
Recht op inzage op grond van artikel 15, EU GDPR
Recht op rectificatie op grond van artikel 16, EU GDPR
Recht op gegevenswissing op grond van artikel 17, EU GDPR
Recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18, EU GDPR
Recht op overdraagbaarheid van gegevens op grond van artikel 20, EU GDPR 

Voor vragen hierover kunt u per mail contact opnemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming: dataprotection@conti.de

Overeenkomstig artikel 21, EU GDPR, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verzamelen, verwerken/opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens in te trekken. U dient uw toestemming schriftelijk in te trekken, hetzij per brief aan Continental AG, Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, Germany, hetzij via e-mail aan mail_service@conti.de.

In het geval van vragen of klachten kunt u te allen tijde schriftelijk (ook per e-mail) contact opnemen met onze functionarissen gegevensbescherming. E-mail: dataprotection@conti.de. U kunt eventueel ook contact opnemen met de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming, indien aanwezig.

Bescherming van opgeslagen gegevens

Ons bedrijf en dienstverleners KRISPIN Marketing Management en com&on GmbH hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang van onbevoegde personen.
Deze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en aangepast op basis van de meest recente technologie. Onversleuteld verstuurde gegevens kunnen mogelijk door derden worden bekeken. Om deze reden willen wij u erop wijzen dat er geen veilige verzending van gegevens over het internet (bijv. per e-mail) kan worden gegarandeerd. Gevoelige gegevens dienen derhalve helemaal niet of uitsluitend via een beveiligde verbinding (SSL) verzonden te worden. Indien u pagina's en bestanden opent en vervolgens verzocht wordt om persoonsgegevens in te voeren, dient u zich ervan bewust te zijn dat het verzenden van deze gegevens via het internet onveilig kan zijn en dat er een risico bestaat dat onbevoegde personen deze gegevens bekijken en manipuleren.

Cookies (kleine tekstbestanden)

Wanneer u onze website bezoekt, kan er informatie op uw computer worden geplaatst in de vorm van cookies. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om de werking van de websites te garanderen. Andere cookies (bijv. in verband met het gebruik van de website) worden uitsluitend aangemaakt indien u hiervoor toestemming geeft (zie Cookiebeleid). U kunt er ook voor kiezen om geen cookies te accepteren. Dit kunt u aangeven in de instellingen van uw browser. 
U dient zich echter wel te realiseren dat u bepaalde functies van deze website mogelijk niet meer volledig kunt gebruiken als u hiervoor kiest.

Oracle Infinity

Deze website maakt gebruik van Oracle Infinity, een webanalysetool van Oracle Inc. (hierna “ Oracle” genoemd). Oracle Infinity maakt gebruik van een cookie op onze website, die uitsluitend wordt aangemaakt indien u hiervoor toestemming geeft.
Vervolgens worden uitsluitend gegevens opgeslagen die verband houden met de datum en het tijdstip van het bezoek, de bezochte pagina's, het gebruik van de cursor op de website, de gebruikte functies op de website en de website, waarvandaan u naar de websites van Continental bent doorverwezen. Uw IP-adres wordt anoniem verzonden en wordt enkel gebruikt voor het toewijzen van een geografische locatie op stadsniveau. Het is derhalve op geen enkel moment mogelijk om de identiteit van een afzonderlijke bezoeker van de website vast te stellen.

Webanalysetool Piwik

Onze website maakt gebruik van Piwik, een open-source webanalysetool. Piwik maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om uw gebruik van deze website te analyseren. Daartoe wordt de door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website zoals tijd, plaats en frequentie van uw bezoeken aan onze website, met inbegrip van uw IP-adres, overgebracht naar de server van Piwik en daar opgeslagen. Voorafgaand aan de opslag ervan wordt uw IP-adres geanonimiseerd.
De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website zal niet aan derden worden overgedragen.
Cookies op onze website worden uitsluitend geplaatst indien u hiervoor toestemming hebt verleend. Bovendien kunt u permanent voorkomen dat er cookies op uw computer worden geplaatst door de passende instellingen in uw browser te selecteren. We willen u er echter op wijzen dat u bepaalde functies van deze website niet meer volledig kunt gebruiken als u hiervoor kiest.

Delen in sociale netwerken 

Wanneer u gebruikmaakt van de functie “Delen” op onze website, worden er geen persoonsgegevens naar de betreffende sociale media-dienst verzonden. Wanneer u gebruikmaakt van uw eigen profiel om inhoud van onze website te delen, hebben we geen enkele invloed op de inhoud en de omvang van de gegevens die deze netwerken verzamelen. In dit verband zijn de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het betreffende sociale netwerk van toepassing.

Gebruik van iFraming

Wij integreren video's op onze website met behulp van iFraming. Dankzij iFraming kan inhoud van externe websites van derden op vastgestelde delen van onze website worden geïntegreerd en weergegeven
Op onze website zijn video's van de volgende externe website geïntegreerd:

YouTube:
Deze website, waarvandaan via iFraming video's worden geïntegreerd, wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten van Amerika.
Wanneer u op de video's klikt, worden deze gemarkeerd met het YouTube-logo. De Mededeling betreffende gegevensbescherming van YouTube kan hier worden geraadpleegd.

Wanneer u een van onze websites met geïntegreerde video's bezoekt, maakt Internet Explorer automatisch verbinding met de server van het betreffende netwerk. Door op de geïntegreerde video te klikken geeft u toestemming om met bovengenoemde website te communiceren en voor het plaatsen van cookies door deze website. Door op de geïntegreerde video te klikken wordt de informatie dat u onze website hebt bezocht automatisch doorgegeven aan bovengenoemde website-exploitant en worden door bovengenoemde website cookies geplaatst. 

Wanneer u tijdens uw bezoek aan onze website bent ingelogd op bovengenoemde website, zullen de verzonden gegevens aan uw gebruikersaccount gekoppeld worden. Indien u wilt voorkomen dat een netwerk op deze manier informatie aan uw gebruikersaccount koppelt, dient u uit te loggen op het betreffende sociale netwerk voordat u op de betreffende video klikt.

Zelfs als u geen lid bent van bovengenoemde website of als u niet op deze website bent ingelogd, kunnen uw gegevens door de exploitant van bovengenoemde website worden opgeslagen nadat u op de betreffende video hebt geklikt. Wij hebben geen invloed op de plaatsing van cookies van derden, noch op de omvang en de inhoud van de gegevens die door bovengenoemde website worden verzameld of op de manier waarop deze gegevens worden gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van bovengenoemde website.

Voor alle andere vragen over de verwerking van gegevens kunt u ons bereiken onder:

Continental AG
Vahrenwalder Str. 9
30165 Hannover
E-Mail: dataprotection@conti.de