Technische Opleiding I – Theorie

Ondersteuning

Technische Opleiding I – Theorie

Automotive Aftermarket

Technische Opleiding I – Theorie

Inhoud opleiding

  • Praktische demonstratie van het vervangen van tandriemen door aandrijf- en poly-V--riemen, herkennen van vaak gemaakte fouten bij het vervangen van riemen en de gevolgen daarvan
  • Gebruik van technische informatie zoals bijv. de installatiehandleiding, technische tips of vervangingsintervallen
  • De juiste vervanging van elastische/niet-elastische poly-V-riemen en een correcte controle van alle onderdelen van de riemaandrijfcomponenten: Riemen, spanrol, torsietrillingsdemper, dynamovrijloop
  • Tandriemvervanging met inbegrip van rollen en waterpomp, juiste afstelling van riemspanning, bespreking van vaak gemaakte fouten
  • Spoeling van het koelcircuit en een juiste vervanging van de waterpomp, bespreking van vaak gemaakte fouten

Downloads