Sada žebrovaných klínových řemenů

Produkty

Sada žebrovaných klínových řemenů

Automotive Aftermarket

Home > Produkty > Soupravy > Sada žebrovaných klínových řemenů

Sada žebrovaných klínových řemenů

Vybavení

 • Klínové žebrované řemeny
 • Napínací a vratné kladky
 • Tlumiče napínání
 • Upevňovací materiál
 • Odolná výměnná nálepka


Upozornění

Interval výměny:

Klínové žebrované řemeny i všechny ostatní pohyblivé části řemenového pohonu, jako napínací a vratné kladky, podléhají stárnutí a opotřebení, a proto je nutné tyto součásti pravidelně kontrolovat a měnit. Intervaly kontroly a výměny jsou zásadně stanoveny výrobcem vozidla a musí být dodržovány.

Společnost Continental doporučuje kontrolovat systém každých 60 000 km, a v případě pochybností výměnu každých 120 000 km.

Skladování:

 • Skladujte na suchém, bezprašném a chladném místě (ideálně za teploty 15-25 °C).
 • Chraňte před přímým slunečním svitem.
 • Zamezte kontaktu s jakýmikoliv kapalinami (olej, voda atd.).
 • Maximální skladovatelnost: 5 let od data výroby (viz obal)

Tipy:

 • V případě potřeby je třeba vyměnit také tlumič torzních kmitů (řemenice klikové hřídele) nebo volnoběžku alternátoru. Tyto díly nabízí Continental samostatně
 • K měření napnutí používejte přístroj Conti BTT Hz.
 • Opotřebení řemenu zjistěte pomocí nástroje Conti Belt Wear Tester (BWT).