Souprava ozubeného řemenu

Produkty

Souprava ozubeného řemenu

Automotive Aftermarket

Home > Produkty > Soupravy > Souprava ozubeného řemenu

Souprava ozubeného řemenu

Obsah

 • Ozubené řemeny
 • Napínací kladky, vratné/vodicí kladky, napínače s tlumičem
 • Drobné součástky, jako šrouby, matice a pružiny
 • Odolná nálepka pro dokumentaci výměny

 

Upozornění

Manipulace:

Ozubené řemeny nesmí být přehnuté, protože jinak se skelná vlákna ve vnitřní oblasti v tažné větvi zlomí. Zatížitelnost řemenu pak již není zajištěna a řemen se může přetrhnout. Následek: Poškození motoru.

Interval výměny:

Komponenty řemenového pohonu podléhají stárnutí a opotřebení. Proto je třeba díly pravidelně kontrolovat a vyměňovat. Intervaly kontroly a výměny jsou zásadně stanoveny výrobcem vozidla a musí být respektovány.

Skladování:

 • Skladujte na suchém, bezprašném a chladném místě (ideálně za teploty 15-25 °C).
 • Chraňte před přímým slunečním svitem.
 • Zamezte kontaktu s jakýmikoliv kapalinami (olej, voda atd.).
 • Maximální skladovatelnost: 5 let od data výroby (viz obal)

Tipy:

 • Ozubený řemen a komponenty ponechejte v originálním obalu až do jejich použití.
 • Na montáž nabízí Continental celou řadu speciálního nářadí.
 • Je-li ozubeným řemenem poháněno také vodní čerpadlo, je třeba ho vyměnit současně. K tomu nabízí společnost Continental kompletní soupravy s vodním čerpadlem.