Oznámení o ochraně osobních údajů

General Information

Oznámení o ochraně osobních údajů

Automotive Aftermarket

Home > Oznámení o ochraně osobních údajů

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ContiTech Antriebssysteme GmbH, Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Německo, zpracovává vaše údaje v souvislosti s používáním webových stránek v souladu s příslušnými právními předpisy.

For USA California residents please click here.

Obecná ustanovení

Osobní údaje, které zadáte, budou zpracovány společností ContiTech Antriebssysteme GmbH (dále jen „ContiTech“) k níže uvedeným účelům. Je-li to nezbytné pro splnění účelu, může společnost ContiTech Antriebssysteme GmbH tyto údaje předat dalším podnikům ve smyslu § 15 a násl. (německého) zákona o akciových společnostech se společností Continental ve skupině, a to v souladu se závaznými korporátními pravidly společnosti Continental.

Zpracování osobních údajů

Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně na základě následujících předpisů o ochraně osobních údajů (právní základ):

 

Zpracování údajů (účel) Právní základ Doba uchování

Kontakt / interakce se společností ContiTech
(např. kontaktní formulář, chat atd.)

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas)
Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy)
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (právní povinnost)

Vaše osobní údaje budou na základě vašeho souhlasu zpracovávány až do odvolání, v opačném případě budou, neexistují-li žádné zákonné požadavky na uchovávání, po zpracování vašeho požadavku odstraněny. Pokud lze z okolností odvodit, že záležitost, pro kterou byly údaje zpracovány, se naplnila, předpokládá se, že bude zpracování ukončeno.
Newsletter / reklamní a marketingové účely / zákaznické průzkumy Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas)

Dokud nebude souhlas odvolán nebo nezanikne účel, k jakému byl udělen.

Účast na online školeních (webinářích) / statistická analýza za účelem zlepšení nabídky webinářů

Čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 49 odst. 1 bod 1 písm. a) GDPR (souhlas),

Tři roky po konání webináře.
Registrace pro 5letou záruku na produkt Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy) Dokud nevyprší záruka na produkt, pokud příslušné zákonné požadavky nepředepisují delší lhůtu uchování údajů.

Za účelem zajištění výše uvedeného zpracování údajů předáváme údaje následujícím poskytovatelům služeb (dále jen POSKYTOVATELÉ SLUŽEB):

 

Poskytovatel služeb Adresa Typ služby
KRISPIN Marketing Management Vahrenwalder Straße 7, 30165 Hannover, Německo Vývoj webových stránek, správa a zasílání newsletterů
com&on GmbH Leisewitzstr. 47, 30175 Hannover, Německo Hosting webových stránek
Cisco International Limited 9-11 New Square Park, Bedfont Lakes, Feltham, Anglie TW14 8HA, Spojené království Platforma online webinářů (Cisco Webex)

POSKYTOVATELÉ SLUŽEB shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje naším jménem na základě smlouvy o zpracování údajů.

Další informace k využívání online webinářů prostřednictvím Cisco Webex

Upozorňujeme, že webináře jsou nabízeny pouze prostřednictvím Cisco Webex Events. Vaše údaje budou zpracovány společností Cisco Webex Limited (se sídlem ve Velké Británii) jménem společnosti ContiTech v souladu s dohodou o pověření ke zpracování údajů (včetně standardních smluvních doložek EU). Údaje jsou zpracovávány za účelem implementace webinářů a statistického vyhodnocení pro vylepšení naší nabídky webinářů.

Konkrétně shromažďujeme následující údaje:

 • jméno
 • e-mailová adresa
 • veřejná IP adresa

MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ ÚDAJŮ
Upozorňujeme, že není nutné uvést své pravé jméno. Za účelem minimálního množství poskytnutých údajů doporučujeme použít alias a individualizovanou e-mailovou adresu. Pokud ale chcete, abychom vám zaslali odkaz na účast na semináři, musíte uvést platnou e-mailovou adresu.

PŘEVOD ÚDAJŮ DO USA
Shromážděná data jsou za účelem analýz jako součásti služeb Webex Analytics také převáděna do USA. USA jsou třetí země, v níž neexistuje stupeň ochrany údajů srovnatelný se standardy EU. Tyto nedostatky v míře ochrany údajů není ve všech případech možné kompenzovat technickými opatřeními. Existuje tedy riziko, že vaše osobní údaje, které jsou takto předávány, mohou být prohlíženy vládními agenturami. Proti tomuto postupu přitom nemáte k dispozici účinnou právní ochranu. Vezměte prosím na vědomí naše upozornění na minimalizaci poskytovaných údajů.

Práva dotčených osob

Poukazujeme na to, že jako dotčená osoba dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (nařízení EU GDPR) máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva:

 • právo kdykoli odvolat souhlas podle čl. 7 odst. 3 EU GDPR,
 • právo na informace dle čl. 13 a čl. 14 EU GDPR,
 • právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 EU GDPR,
 • právo na opravu podle čl. 16 EU GDPR,
 • právo na výmaz podle čl. 17 EU GDPR,
 • právo na omezení zpracování podle čl. 18 EU GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 EU GDPR,
 • právo vznést námitku kdykoli podle čl. 21 EU GDPR,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu podle čl. 77 EU GDPR.

V případě, že existují závažné legitimní důvody pro zpracování údajů, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo slouží k uplatnění, výkonu nebo ochraně právních nároků, může ke zpracování osobních údajů nezbytných k tomuto účelu dojít i přes vaši námitku nebo žádost o výmaz.

V případě dotazů na toto téma se obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:
dataprotection@conti.de 

Vaše odvolání nebo žádosti týkající se uplatnění výše uvedených práv pište prosím písemně nebo e-mailem na:
Continental AG
Vahrenwalder Straße 9
30165 Hannover
E-Mail: mail_service@conti.de

Ochrana uložených dat

Naše společnost a naši POSKYTOVATELÉ SLUŽEB přijímají bezpečnostní opatření technické a organizační povahy zajišťující ochranu vašich osobních údajů před manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem ze strany neoprávněných osob. Tato bezpečnostní opatření budou průběžně zdokonalována a přizpůsobována, aby odpovídala aktuálnímu stavu technologií. U nezašifrovaných přenosů dat hrozí, že k nim získá přístup třetí osoba. Proto upozorňujeme, že při přenášení dat přes internet (např. v rámci nezašifrované e-mailové komunikace) není zajištěn jejich bezpečný přenos. Citlivá data by se proto buď neměla vůbec přenášet, nebo by se mělo k jejich přenosu používat bezpečné připojení (SSL). Bezpečné připojení SSL lze v prohlížeči zjistit v adresním řádku („https“).

Soubory cookie

Když navštívíte náš web / webovou aplikaci, uloží se ve vašem počítači informace ve formě tzv. cookies (malých textových souborů). K zajištění fungování webových stránek se používají pouze technicky nezbytné soubory cookie. Další soubory cookie (např. týkající se používání webových stránek) se nastavují pouze na základě vašeho souhlasu (viz Zásady používání souborů cookie). Přijímání cookies můžete také nastavit pomocí nastavení svého prohlížeče. Rádi bychom Vás upozornili, že v takovém případě možná nebudete moci využívat v plném rozsahu všechny funkce tohoto webu / webové aplikace.

Služba webové analýzy Piwik

Náš web používá bezplatnou veřejnou službu webové analýzy Piwik. Tento web používá bezplatnou veřejnou službu webové analýzy Piwik. Piwik používá takzvané „cookies“. To jsou textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání těchto internetových stránek. Za tímto účelem se na serveru Piwik ukládají informace ohledně používání těchto webových stránek vytvořené souborem cookie, jako je čas, místo a frekvence vaší návštěvy našich webových stránek, jakož i vaše IP adresa. Vaše IP adresa je před uložením anonymizována.

Informace generované souborem cookie o používání této webové stránky se nepředávají třetím stranám.

Soubory cookie jsou na našich webových stránkách ukládány pouze na základě vašeho souhlasu. Kromě toho můžete trvale zabránit ukládání souborů cookie nastavením příslušného programu prohlížeče; upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto internetových stránek.

Používání funkce iFraming

Pro vkládání videí na náš web používáme funkce iFraming. Pomocí iFrames lze externí obsah z webů třetích stran integrovat a zobrazit v definovaných oblastech na našich webech.
Na našich webových stránkách jsou vložena videa z následujících webů třetích stran:

YouTube:
Web, ze kterého jsou videa vložena prostřednictvím iFraming, je provozován společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Externí obsah / video se při zobrazení uvedou logem YouTube. Informace o ochraně osobních údajů společnosti YouTube naleznete zde:
https://policies.google.com/privacy

Pokud navštívíte některý z našich webů s vloženými videi, nenaváže váš prohlížeč automaticky spojení s výše uvedeným serverem. Kliknutím na vložené video souhlasíte se spojením s výše uvedeným webem a využitím cookies tímto webem. Po kliknutí na vložené video se informace týkající se vaší návštěvy webových stránek předají výše uvedenému provozovateli webových stránek a výše uvedené webové stránky do vašeho počítače uloží soubory cookie.
Pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke svému účtu na výše uvedené webové stránce, budou přenesené údaje přiřazeny k tomuto vašemu uživatelskému účtu. Pokud nechcete, aby provozovatel webových stránek informace s vaším uživatelským účtem tímto způsobem propojil, před kliknutím na příslušné video se z výše uvedeného webu odhlaste.
I pokud jste se na výše uvedené webové stránce nezaregistrovali nebo nejste aktuálně přihlášeni, může se stát, že poté, co kliknete na upozornění, uloží provozovatel výše zmíněné webové stránky vaše údaje. Nemáme žádný vliv na nastavení cookies ze strany poskytovatelů výše uvedené webové stránky ani na obsah a rozsah údajů, které tato webová stránka shromažďuje a zpracovává. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů výše uvedené webové stránky.