Žebrovaný klínový řemen ELAST

Produkty

Žebrovaný klínový řemen ELAST

Automotive Aftermarket

Home > Produkty > Řemen > Žebrovaný klínový řemen ELAST

Žebrovaný klínový řemen ELAST

Montáž a funkce

Klínový žebrovaný řemen ELAST se v podstatě skládá z těchto dílů:

A + C) Syntetický kaučuk zčásti vyztužený vlákny 
B)  Tažná větev z elastického polyesteru

 

Design and function

Na rozdíl od normálního řemenu má klínový žebrovaný řemen ELAST elastickou tažnou větev. Řemen se montuje pod zatížením a samostatně si udržuje napnutí. Napínací kladka řemenového pohonu odpadá.

Upozornění

Interval výměny:

Elastické klínové žebrované řemeny podléhají stárnutí a opotřebení. Proto je třeba řemeny pravidelně kontrolovat a vyměňovat. Intervaly kontroly a výměny jsou zásadně stanoveny výrobcem vozidla a musí být respektovány.

Společnost Continental doporučuje vyměnit řemen v případě pochybností každých 120 000 km.

Skladování:

  • Skladujte na suchém, bezprašném a chladném místě (ideálně za teploty 15-25 °C).
  • Chraňte před přímým slunečním svitem.
  • Zamezte kontaktu s jakýmikoliv kapalinami (olej, voda atd.).
  • Maximální skladovatelnost: 5 let od data výroby

Tipy:

  • Elastické klínové žebrované řemeny nikdy nenahrazujte běžnými klínovými žebrovanými řemeny.
  • Společnost Continental nabízí pro mnoho pohonů také praktické soupravy s klínovým žebrovaným řemenem ELAST + nářadím.
  • Pokud se elastické klínové žebrované řemeny při demontáži nepoškodí, lze je používat opakovaně.
  • Vyměňte je jen ve vozidlech, která jsou z výroby vybavena elastickými řemeny.
  • Montáž je možná výhradně se speciálním nářadím společnosti Continental.
  • Opotřebení řemenu zjistěte pomocí testeru opotřebení pásů Conti Belt Wear Tester (BWT).