Klínový žebrovaný řemen ELAST + nástroj

Produkty

Klínový žebrovaný řemen ELAST + nástroj

Automotive Aftermarket

Home > Produkty > Soupravy > Klínový žebrovaný řemen ELAST + nástroj

Klínový žebrovaný řemen ELAST + nástroj

Vybavení

 • Klínový žebrovaný řemen Elast
 • Nářadí k jednorázovému použití na montáž
 • Návod k montáži

Upozornění

Interval výměny:

Elastické klínové žebrované řemeny podléhají stárnutí a opotřebení. Proto je třeba díly pravidelně kontrolovat a vyměňovat. Intervaly kontroly a výměny jsou zásadně stanoveny výrobcem vozidla a musí být respektovány.

Společnost Continental doporučuje vyměnit řemen v případě pochybností každých 120 000 km.

Skladování:

 • Skladujte na suchém, bezprašném a chladném místě (ideálně za teploty 15-25 °C).
 • Chraňte před přímým slunečním svitem.
 • Zamezte kontaktu s jakýmikoliv kapalinami (olej, voda atd.).
 • Maximální skladovatelnost: 5 let od data výroby

Tipy:

 • Elastické klínové žebrované řemeny nesmí být nikdy nahrazovány běžnými klínovými žebrovanými řemeny.
 • Použití ve vozidlech osazených z výroby elastickými řemeny.
 • Nářadí je při montáži silně namáháno a je konstruováno k jednorázovému použití. Nepoužívejte ho opakovaně.
 • Opotřebení řemenu zjistěte pomocí nástroje Conti Belt Wear Tester (BWT).