Vodní čerpadla

Produkty

Vodní čerpadla

Automotive Aftermarket

Home > Produkty > Komponenty > Vodní čerpadla

Vodní čerpadla

Montáž a funkce

Vodní čerpadlo obsahuje následující hlavní části:

A) Kolo čerpadla s lopatkovými lamelami
B) Těsnění sběracím kroužkem z uhlíku a karbidu křemíku
C) Integrální ložisko s válečkovými a kuličkovými ložisky


Upozornění

Interval výměny:

Dodržujte intervaly výměny vodního čerpadla stanovené výrobcem vozidla. Pokud výrobce vozidla nespecifikuje interval výměny, doporučujeme provést výměnu vodního čerpadla s klínovým žebrovaným řemenem nejpozději po ujetí 80 000 km.

Skladování:

  • Skladujte na suchém, bezprašném a chladném místě (ideálně za teploty 15-25 °C).
  • Zamezte kontaktu s jakýmikoliv kapalinami (olej, voda atd.).

Tipy:

  • Bezpodmínečně respektujte naše obecné pokyny k instalaci vodních čerpadel a proplachování chladícího okruhu. Netěsnosti vodního čerpadla vznikají většinou nečistotami v chladivu, jejichž příčinou je nesprávně provedené proplachování nebo nesprávné použití těsnicích prostředků.

    Kolo vodního čerpadla nikdy neprotáčejte nasucho, jinak se může poškodit mechanické těsnění.