Informacja o ochronie danych

General Information

Informacja o ochronie danych

Automotive Aftermarket

Home > Informacja o ochronie danych

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH

ContiTech Antriebssysteme GmbH, Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hanover, Niemcy, przetwarza Państwa dane w ramach korzystania z tej strony internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

For USA California residents please click here.

Ogólne

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę ContiTech Antriebssysteme GmbH (zwaną dalej "ContiTech") w podanym poniżej celu. Jeżeli okaże się to konieczne do, dane mogą być przekazywane firmom powiązanym z ContiTech Antriebssysteme GmbH w rozumieniu §§ 15 i nast. (niemieckiej) ustawy o spółkach akcyjnych zgodnie z obowiązującymi zasadami korporacyjnymi firmy Continental.

Przetwarzanie danych

Państwa dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie następujących przepisów o ochronie danych osobowych (podstawa prawna):

Przetwarzanie danych (cel) Podstawa prawna Okres przechowywania

Kontakt / interakcja z firmą ContiTech
(np. formularz kontaktowy, czat itp.)

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO UE (zgoda)
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO UE (wykonanie umowy)
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO UE (obowiązek prawny)

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, Państwa dane będą przetwarzane do czasu jej odwołania, w przeciwnym razie zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania Państwa żądania, o ile nie istnieją prawne zobowiązania do zachowania danych. Przetwarzanie danych uznajemy za zakończone, gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została definitywnie wyjaśniona.
Newsletter / do celów reklamowych i marketingowych / ankiety dla klientów Art. 6 ust. 1 lit. a RODO UE (zgoda)

Do czasu odwołania zgody lub utraty celu.

Udział w szkoleniach online (webinarach) / ocena statystyczna w celu udoskonalenia oferty webinarów

Art. 6 ust. 1 lit. a), Art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO UE
(Zgoda),

Trzy lata po przeprowadzeniu webinaru.
Rejestracja do 5-letniej gwarancji na produkt Art. 6 ust. 1 lit. b RODO UE (wykonanie umowy) Do czasu wygaśnięcia gwarancji na produkt, chyba że ustawowe zobowiązania dotyczące przechowywania przewidują dłuższe przechowywanie.

Aby zapewnić powyższe przetwarzanie danych, przekazujemy dane następującym usługodawcom (zwanym dalej USŁUGODAWCAMI):

Usługodawca Adres Rodzaj usługi
KRISPIN Marketing Management Vahrenwalder Straße 7, 30165 Hanover, Germany Website development, management and sending of newsletters
com&on GmbH Leisewitzstr. 47, 30175 Hanover, Germany

Website hosting

Cisco International Limited 9-11 New Square Park, Bedfont Lakes, Feltham, England TW14 8HA, United Kingdom Platforma do prowadzenia webinarów online (Cisco Webex)

DOSTAWCY USŁUG gromadzą i przetwarzają Państwa dane osobowe w naszym imieniu na podstawie umowy o przetwarzaniu danych.

Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z webinarów online za pośrednictwem Cisco Webex

Należy pamiętać, że seminaria internetowe są oferowane wyłącznie za pośrednictwem Cisco Webex Events. Państwa dane będą przetwarzane w imieniu firmy ContiTech przez firmę Cisco Webex Limited (z siedzibą w Wielkiej Brytanii) zgodnie z umową o powierzeniu przetwarzania danych (zawierającą standardowe klauzule umowne UE). Dane są przetwarzane w celu prowadzenia webinarów oraz analizy statystycznej, aby ulepszyć naszą ofertę webinarów.

W szczególności, zbierane są następujące dane:
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Publiczny adres IP

MINIMALIZACJA DANYCH
Proszę pamiętać, że podawanie prawdziwego nazwiska nie jest konieczne. W celu minimalizacji danych zalecamy użycie pseudonimu i nieindywidualnego adresu e-mail. Podanie ważnego adresu e-mail jest jednak wymagane do przesłania linku do udziału w seminarium.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO USA
Zebrane dane są również przekazywane do USA w celach analitycznych w ramach usług Webex Analytics. USA jest krajem niezabezpieczonym, w którym nie ma poziomu ochrony danych porównywalnego ze standardami UE. Te braki w poziomie ochrony danych nie mogą być we wszystkich przypadkach zrekompensowane środkami technicznymi. Istnieje zatem ryzyko, że przekazane w ten sposób dane osobowe mogą zostać udostępnione agencjom rządowym, a Państwo nie będą mieli skutecznej ochrony prawnej. Prosimy o zwrócenie uwagi na nasze informacje dotyczące możliwości minimalizacji danych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zwracamy uwagę, że jako osoba, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa wynikające z RODO UE w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 (3) EU GDPR
 • Prawa do informacji zgodnie z Art. 13 i Art. 14 EU GDPR
 • Prawo dostępu do danych zgodnie z Art. 15 EU GDPR
 • Prawo do sprostowania zgodnie z Art. 16 EU GDPR
 • Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 EU GDPR
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 EU GDPR
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 EU GDPR
 • Prawo do sprzeciwu zgodnie z Art. 21 EU GDPR
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 EU GDPR

Jeżeli można wykazać ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, niezbędne dane osobowe mogą być przetwarzane pomimo Państwa sprzeciwu lub żądania usunięcia.

W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. ochrony danych:
dataprotection@conti.de 

Prosimy o przesłanie odwołania lub wniosków dotyczących korzystania z wyżej wymienionych praw w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres:

Continental AG
Vahrenwalder Straße 9
30165 Hannover
E-Mail: mail_service@conti.de

Ochrona przechowywanych danych

Nasza firma oraz nasi DOSTAWCY USŁUG stosują techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony udostępnianych nam danych osobowych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Środki bezpieczeństwa są stale ulepszane i dostosowywane zgodnie z aktualnym stanem zawansowania technicznego. Dane udostępniane w formie niezaszyfrowanej mogą być ewentualnie przeglądane przez osoby trzecie. Z tego powodu w przypadku przesyłania danych przez internet (np. komunikacja za pomocą nieszyfrowanej poczty elektronicznej) nie można zagwarantować bezpiecznej transmisji. Dlatego też dane wrażliwe nie powinny być w ogóle przesyłane lub powinny być przesyłane wyłącznie za pomocą bezpiecznego połączenia (SSL). Status połączenia SSL można określić w wierszu adresu przeglądarki ("https").

Cookies

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej / aplikacji internetowej, informacje mogą być przechowywane na komputerze użytkownika w formie tzw. plików cookie (małe pliki tekstowe). Technicznie niezbędne pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia działania strony internetowej. Inne pliki cookie (np. dotyczące korzystania ze strony internetowej) są ustawiane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (patrz Polityka cookies). Ponadto, akceptację dla plików cookies można również ustawić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej / aplikacji internetowej.   

Serwis analizy reklam Piwik

Nasza strona internetowa korzysta z otwartego serwisu analityki internetowej Piwik. Piwik używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. W tym celu na serwerze Piwik zapisywane są informacje generowane przez cookie, takie jak czas, miejsce i częstotliwość Państwa wizyt na naszej stronie internetowej, jak również Państwa adres IP dotyczący korzystania z tej strony. Adres IP jest przed zapisaniem przekształcany w postać anonimową.

Informacje generowane przez cookie o korzystaniu z tej strony internetowej nie są przekazywane osobom trzecim.

Cookies są zapisywane na naszej stronie internetowej tylko na podstawie Państwa zgody. Ponadto można trwale uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Zastosowanie iFraming

Na naszej stronie internetowej umieszczamy filmy wideo za pomocą iFraming. Dzięki iFrames zewnętrzne treści z witryn internetowych osób trzecich mogą być integrowane i wyświetlane w określonych obszarach naszej witryny.
W naszej witrynie internetowej umieszczone są filmy wideo z następujących witryn internetowych osób trzecich:

YouTube:
Strona internetowa, z której filmy wideo są umieszczane za pośrednictwem iFraming, jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Po załadowaniu zewnętrznych treści/filmów wideo są one identyfikowane za pomocą logo YouTube. Politykę prywatności YouTube można znaleźć tutaj.

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron internetowych z załadowanymi filmami wideo, Twoja przeglądarka nie będzie automatycznie nawiązywać połączenia z serwerem wspomnianej strony internetowej. Klikając na umieszczony film wideo, wyrażają Państwo zgodę na komunikację z wyżej wymienioną stroną internetową oraz na zapisywanie plików cookie przez tę stronę. Po kliknięciu na odpowiedni film, informacja o tym, że weszli Państwo na naszą stronę internetową, jest przekazywana do wspomnianego operatora strony internetowej, a na Państwa komputerze są zapisywane pliki cookie przez wspomnianą stronę internetową.

Jeśli podczas wizyty na naszej stronie internetowej są Państwo zalogowani na wyżej wymienionej stronie internetowej, przekazane dane zostaną przyporządkowane do Państwa konta użytkownika. Jeśli chcą Państwo uniemożliwić operatorowi strony internetowej takie przyporządkowanie informacji do Państwa konta użytkownika, prosimy o wylogowanie się z wyżej wymienionej strony internetowej przed kliknięciem na odpowiedni film.

Nawet jeśli nie zarejestrowali się Państwo na wyżej wymienionej stronie internetowej lub nie są aktualnie zalogowani, istnieje możliwość, że po kliknięciu na link Państwa dane zostaną zapisane przez operatorów wyżej wymienionej strony internetowej. Nie mamy wpływu na zapisywanie plików cookie przez operatorów wyżej wymienionej strony internetowej ani na treść i zakres danych, które ta strona pobiera i wykorzystuje. Prosimy o zapoznanie się z powyższym w polityce prywatności wyżej wymienionej strony internetowej.