Informacje prawne

General Information

Informacje prawne

Automotive Aftermarket

Home > Informacje prawne

Korzystanie z witryn internetowych, odpowiedzialność za produkt

Informacje podawane w tych witrynach internetowych nie są wiążące i są przekazywane wyłącznie do celów informacyjnych. Mają jedynie charakter informacyjny i nie przedstawiają ofert w rozumieniu odpowiednich przepisów. Bardziej szczegółowe informacje i warunki umowy można uzyskać od właściwego autoryzowanego sprzedawcy. Nie ma możliwości zawarcie umowy dotyczącej przedstawionych towarów na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej.

W dowolnym momencie, i bez uprzedzenia, ContiTech Antriebssysteme GmbH może zmieniać lub aktualizować swoje strony internetowe oraz opisane na nich produkty i usługi. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, witryny ContiTech Antriebssysteme GmbH nie zawierają żadnych gwarancji ani informacji o parametrach, które powodują odpowiedzialność firmy ContiTech Antriebssysteme GmbH, zarówno wyraźnie, jak i domniemanie, w tym w odniesieniu do aktualnej ważności, dokładności, kompletności i jakości danych informacji.

Firma ContiTech Antriebssysteme GmbH nie ponosi odpowiedzialności za swoje strony internetowe. Niniejszym wyłącza się odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty i szkody, roszczenia odszkodowawcze i/lub za szkody następcze wszelkiego rodzaju oraz bez względu na podstawę prawną, poniesione w wyniku dostępu do lub korzystania ze stron internetowych, w szczególności w związku z zainfekowaniem środowiska komputerowego wirusami.

Istnienie i wywiązywanie się z zobowiązań oraz odpowiedzialność ContiTech Antriebssysteme GmbH za produkty i usługi Continental podlegają wyłącznie postanowieniom umów zawartych z nimi w powiązaniu z aktualną wersją standardowych warunków handlowych ContiTech Antriebssysteme GmbH obowiązujących w każdym przypadku.
 

Informacja dotycząca odnośników zewnętrznych

Nasza oferta zawiera odnośniki do należących do stron trzecich zewnętrznych witryn internetowych, na treść których nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie ponosimy za tę treść żadnej odpowiedzialności. Za treść poszczególnych stron internetowych, do których przekierowują odnośniki, odpowiedzialny jest ich dostawca lub operator. Strony, do których odnośniki znajdują się w naszej witrynie internetowej zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawnych w czasie tworzenia poszczególnych odnośników. W czasie tworzenia odnośników nie wykryto treści sprzecznych z prawem. Nieustanna obserwacja treści poszczególnych stron internetowych, do których przekierowują odnośniki, nie jest jednak rozsądna bez konkretnej informacji wskazującej na naruszenie prawa. Jeżeli jakiekolwiek odnośniki zostaną uznane za niezgodne z prawem, zostaną natychmiast usunięte.
 

Dostępność produktów na świecie

Ta strona internetowa może zawierać informacje o produktach firmy Continental, które nie są jeszcze dostępne w kraju użytkownika. Obecność takich informacji na tej stronie nie oznacza, że ​​ContiTech Antriebssysteme GmbH zamierza poinformować, że produkt będzie dostępny na całym świecie. Sprzedawca lub przedstawiciel fitmy Continental poda więcej informacji na temat przyszłych planów dotyczących produktów, które nie są jeszcze dostępne dla użytkownika.
 

Znaki towarowe i prawo autorskie

Znajdujące się na tych stronach znaki towarowe i logo („znaki towarowe”) są własnością firmy ContiTech Antriebssysteme GmbH i jej spółek zależnych. Żadnych informacji podanych na tych stronach nie można interpretować jako udzielenie licencji ani uprawnień do używania znaków towarowych. W tym celu wymagana jest wyraźna pisemna zgoda ContiTech Antriebssysteme GmbH. Nieuprawnione wykorzystywanie tych znaków towarowych jest surowo zabronione. ContiTech Antriebssysteme GmbH będzie dochodzić swoich praw własności intelektualnej na całym świecie, z zastrzeżeniem przepisów obowiązujących w każdym przypadku.
 
Copyright © 2019 ContiTech Antriebssysteme GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znajdujące się na tych stronach teksty, grafiki, animacje, utwory muzyczne, dźwięki i inne materiały podlegają przepisom prawa autorskiego i innym przepisom własności intelektualnej firmy ContiTech Antriebssysteme GmbH i jej spółek zależnych. ContiTech Antriebssysteme GmbH jest właścicielem praw autorskich do doboru, koordynacji i aranżacji materiałów na tej stronie. Materiały te nie mogą być kopiowane do użytku komercyjnego ani do rozpowszechniania. Nie można ich również zmieniać ani przekazywać innym stronom.