Dataskyddsmeddelande

General Information

Dataskyddsmeddelande

Automotive Aftermarket

Home > Dataskyddsmeddelande

Dataskyddsmeddelande

ContiTech Antriebssysteme GmbH behandlar dina data i samband med din användning av webbplatsen i enlighet med gällande lagstiftning.

Allmänna 

Personuppgifter som du anger samlas in, bearbetas och används av ContiTech Antriebssysteme GmbH för syftet med den händelsedrivna kontakten med dig.
I den utsträckning det är nödvändigt för att kontraktet ska kunna genomföras, kan uppgifterna vidarebefordras till de företag som är anknutna till FÖRETAGSNAMN i enlighet med avsnitt 15 och följande i den tyska aktiebolagslagen, i enlighet med vad som anges i Continentals Bindande företagsregler.
Om så är tillåtet och/eller föreskrivet enligt lag kan uppgifterna utvärderas för rapporteringsändamål (t.ex. statistik).
Dina uppgifter kommer att samlas in, bearbetas och användas uteslutande i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser (t.ex. ditt samtycke).
Genom att säkerställa tillhandahållandet av teknisk support överför vi data till våra tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantörerna samlar in och behandlar dina personuppgifter å våra vägnar i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra kontraktet (på grundval av ett Databehandlingsavtal.

I enlighet med lagbestämmelserna behandlas alla dina uppgifter som strikt konfidentiella.

Insamling och bearbetning av data

ContiTech Antriebssysteme GmbH lagrar endast personuppgifter relaterade till användare av dess webbplatser om samtycke till detta har lämnats. De enda data som lagras är data relaterade till datumet och tiden för besöket, de besökta sidorna, markörens användning på webbplatsen, de sidfunktioner som används och den webbplats från vilken användaren fått åtkomst till ContiTech Antriebssysteme GmbH:s webbplatser. IP-adressen överförs anonymt och används endast för att tilldela ett geografiskt läge på stadsnivå. ContiTech Antriebssysteme GmbH använder denna information för att mäta webbplatsaktiviteten, för att producera statistik och för att förbättra de tjänster och information som tillhandahålls via webbplatserna.

Personliga användardata används enbart för att behandla förfrågningar inom ramen för det godkännande som beviljats eller i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd. Baserat på juridiska krav har Continental implementerat globala, enhetliga och interna Dataskyddsregler (Bindande företagsregler) som reglerar skyddet av dina personuppgifter.
ContiTech Antriebssysteme GmbH lagrar data som anges i kontaktformuläret – såsom namn, företag, e-postadress, adress och telefon – för att möjliggöra personlig kommunikation med dig.

Uppgifterna lagras och/eller används enbart för att behandla din förfrågan/undran/deltagande i tävlingen. Dina data raderas när behandlingen av din förfrågan/undran har avslutats, förutsatt att denna radering inte strider mot lagstadgade krav för behållande av uppgifter.

Uppgiftslämnarens rättigheter

Observera att du som registrerad enligt EU:s allmänna Databeskrivningsförordning (General Data Protection Regulation, EU:s GDPR) har följande rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter:

Informationsrättigheter enligt artikel 13 och artikel 14 EU:s GDPR 
Rätt till åtkomst enligt artikel 15 i EU:s GDPR
Rätt till rättelse enligt artikel 16 i EU:s GDPR
Rätt till borttagning enligt artikel 17 i EU:s GDPR
Rätt att begränsa behandlingen enligt artikel 18 i EU:s GDPR-rätt
Rätt till dataöverförbarhet enligt artikel 20 i EU:s GDPR 

Om du har frågor om detta, kontakta vår datatillsynsman via e-post på: dataprotection@conti.de

I enlighet med artikel 21 i EU:s GDPR har du rätt att återkalla ditt samtycke till insamling, bearbetning/lagring och användning av dina personuppgifter när som helst. Samtycke måste återkallas genom att skriva till Continental AG, Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, Germany eller skicka ett e-postmeddelande till mail_service@conti.de.

Du kan alltid kontakta våra dataskyddsansvariga skriftligen (inklusive via e-post) med frågor eller klagomål. E-post: dataprotection@conti.de. Du kan även kontakta lämpliga dataskyddsmyndigheter, om sådana är tillgängliga.

Skydd av lagrad data

Vårt företag och våra tjänsteleverantörer (KRISPIN Marketing Management och com&on GmbH) använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som du angett från manipulering, förlust, förstörelse eller obehöriga personers åtkomst.
Säkerhetsåtgärderna förbättras kontinuerligt och anpassas i enlighet med den senaste tekniken. Data som är okrypterad kan eventuellt ses av tredje parter. Av detta skäl vill vi påpeka att säker överföring inte kan garanteras när det gäller dataöverföring via Internet (t.ex. via e-post). Känsliga data ska därför heller inte överföras alls eller endast via en säker anslutning (SSL). Om du får tillgång till sidor och filer och sedan uppmanas att ange personuppgifter, var vänlig notera att överföringen av sådan data via Internet kanske inte är säker och att det finns risk för att den kan ses och manipuleras av obehöriga personer.

Cookies (små textfiler)

När du besöker vår webbplats kan informationen lagras på din dator i form av cookies. Sådana cookies används endast för att säkerställa att webbplatserna fungerar som de ska. 
Sådana cookies används endast för att säkerställa webbplatsernas drift. Andra cookies (till exempel relaterade till webbplatsanvändning) skapas endast baserat på ditt samtycke (se Policy för cookies). Du kan även välja att inte acceptera cookies i dina webbläsarinställningar. 
Observera dock att du kanske inte kan använda flera funktioner på den här webbplatsen om du gör det.

Oracle Infinity

Den här webbplatsen använder Oracle Infinity, ett webbanalysverktyg från Oracle Inc. (hädanefter kallat ”Oracle”). Oracle Infinity använder en cookie på vår webbplats vilken endast skapas baserat på ditt samtycke.
Den enda data som lagras är relaterad till besökets datum och tidpunkt, de besökta sidorna, markörens användning på webbplatsen, de sidfunktioner som används och den webbplats via vilken du fick åtkomst till Continentals webbplatser. Din IP-adress överförs anonymt och används bara för att tilldela ett geografiskt läge på stadsnivå. Det är således inte möjligt att när som helst bestämma identiteten hos en enskild webbplatsbesökare.

Webbanalysverktyget Piwik

Vår webbplats använder Piwik, ett open-source-webbanalysverktyg. Piwik använder sig av ”cookies”. Cookies är textfiler som lagras på din dator, vilka möjliggör analysering av din användning av denna webbplats. Därefter sänds informationen som genereras av dessa cookies om användningen av denna webbplats, såsom tid, plats och frekvens för dina besök på vår webbplats, inklusive din IP-adress, till Piwiks server och lagras där. Din IP-adress kommer att anonymiseras före lagring.
Informationen som cookien genererar om användningen av denna webbplats överförs inte till tredje part.
Cookies på vår hemsida lagras endast baserat på ditt samtycke. Vidare kan du förhindra att cookies sparas permanent genom att göra lämpliga ändringar i dina webbläsarinställningar. Vi vill dock påpeka att om du gör det kanske du inte kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats fullt ut.

Dela i sociala nätverk

Om du använder funktionen ”Dela” på vår hemsida så överförs inga personuppgifter till respektive sociala mediatjänst. Om du använder din egen profil för att dela innehållet på webbplatsen så har vi inget ansvar för innehållet och omfattningen av de data som samlas in av dessa nätverk. Villkoren för användning och sekretesspolicys för respektive sociala nätverk gäller i detta avseende.

Användning av iFraming

Vi bäddar in videor med hjälp av iFraming på vår webbplats. Externt innehåll från webbplatser från tredje part kan integreras och visas i definierade områden på vår webbplats med hjälp av iFraming
Videor från följande tredjepartswebbplats är inbäddade på vår hemsida:

YouTube:
Den här webbplatsen från vilken videor är inbäddade med hjälp av iFraming drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Då du klickar på videon kommer den att markeras med YouTubes logotyp. Du kan hitta YouTubes Dataskyddsmeddelande här.

Om du besöker en av våra webbplatser med inbäddade videoklipp kommer Internet Explorer inte att skapa en länk till servern i lämpligt nätverk automatiskt. Genom att klicka på den inbäddade videon ger du ditt samtycke till kommunikation med den ovannämnda webbplatsen och webbplatsens placering av cookies. Genom att klicka på den inbäddade videon skickas informationen om att du besökte vår webbplats automatiskt till ovannämnda webbplatsoperatör och ovannämnda webbplats kommer att placera ut cookies. 

Om du är inloggad på den ovannämnda webbplatsen och besöker vår webbplats kommer de data som överförs att kopplas till ditt användarkonto. Om du vill förhindra att ett nätverk kopplar information med ditt användarkonto på det här sättet så ska du logga ut från respektive nätverk innan du klickar på respektive video.
Även om du inte är registrerad som medlem av ovannämnda webbplats, eller om du inte är inloggad för närvarande, kan dina data lagras av operatören på den ovannämnda webbplatsen efter att du klickat på respektive video. Vi kan inte påverka placeringen av tredjeparts-cookies, omfattningen och innehållet i de data som samlats in av ovannämnda webbplats eller hur dessa data används. För mer information, var god läs ovannämnda webbplats sekretesspolicys.

För ytterligare frågor om datahantering kan du kontakta oss på:

Continental AG
Vahrenwalder Str. 9
30165 Hannover
E-Mail: dataprotection@conti.de