Elastisk multiribbrem + verktyg

Produkter

Elastisk multiribbrem + verktyg

Automotive Aftermarket

Home > Produkter > Kit > Elastisk multiribbrem + verktyg

Elastisk multiribbrem + verktyg

Utrustning

 • Elastisk multiribbrem
 • Engångsmonteringsverktyg
 • Monteringsanvisningar


Anmärkningar

Utbytesintervall:

Elastiska multiribbremmar åldras och slits. De måste därför kontrolleras regelbundet och bytas ut. Kontroll- och utbytesintervall anges alltid av fordonstillverkaren och måste följas.

Continental rekommenderar rembyte var 120 000 km vid osäkerhet.

Förvaring:

 • Förvaras torrt, dammfritt och svalt (helst 15-25° C)
 • Undvik direkt solljus
 • Undvik kontakt med alla vätskor (olja, vatten etc.)
 • Maximal lagringstid: 5 år från tillverkningsdatum

Tips:

 • Elastiska multiribbremmar får aldrig ersättas av vanliga multiribbremmar
 • Får endast användas i fordon med elastiska remmar fabriksmonterade
 • Verktyget utsätts för starka krafter under montering och är därför avsett för engångsbruk.
 • Fastställ remslitage med Conti Belt Wear Tester (BWT)