Αποσβεστήρας στρεπτικών ταλαντώσεων

ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Αποσβεστήρας στρεπτικών ταλαντώσεων

Automotive Aftermarket

Home > ΠΡΟΪΌΝΤΑ > Κιτ > Αποσβεστήρας στρεπτικών ταλαντώσεων

Αποσβεστήρας στρεπτικών ταλαντώσεων

Δομή & λειτουργία

Ένας αποσβεστήρας στρεπτικών ταλαντώσεων αποτελείται, κατά βάση, από τα ακόλουθα:

A) Δακτύλιος ταλαντώσεων
B) Τροχαλία ιμάντα
C) Τμήμα απόσβεσης από ελαστομερές
D) Έδρανο ολίσθησης
E) Τμήμα συμπλέκτη από ελαστομερές (μόνο με αποσυμπλεγμένο αποσβεστήρα στρεπτικών ταλαντώσεων)

Δομή & λειτουργία

Ο περιστρεφόμενος δακτύλιος ταλαντώσεων σταθεροποιεί το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης ιμάντα. Οι δονήσεις του στροφαλοφόρου άξονα μετριάζονται μέσω του τμήματος από ελαστομερές (C). Το εσωτερικό τμήμα από ελαστομερές (E) μετριάζει τις ανωμαλίες περιστροφής του στροφαλοφόρου άξονα.
 

Οδηγίες

Διάστημα αντικατάστασης:

Οι αποσβεστήρες στρεπτικών ταλαντώσεων υπόκεινται σε παλαίωση και φθορά και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ελέγχονται και να αντικαθίστανται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η Continental προτείνει τον έλεγχο του αποσβεστήρα στρεπτικών ταλαντώσεων κάθε 60.000 km και, σε περίπτωση αμφιβολιών, την αντικατάστασή του κάθε 120.000 km.

Αποθήκευση:

  • Αποθηκεύετε σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, χωρίς σκόνη (ιδανικά σε θερμοκρασία 15-25°C)
  • Αποφεύγετε την επαφή με οποιοδήποτε υγρό (λάδι, νερό κ.λπ.)

Συμβουλές:

  • Οι ελαττωματικοί αποσβεστήρες στρεπτικών ταλαντώσεων συχνά αποτελούν την αιτία θορύβων ή ζημιών στο μηχανισμό μετάδοσης κίνησης ιμάντα (π.χ. εντατήρας)
  • Με κάθε αντικατάσταση ιμάντα, θα πρέπει να ελέγχεται ο αποσβεστήρας στρεπτικών ταλαντώσεων για ζημιές