Vattenpumpar

Produkter

Vattenpumpar

Automotive Aftermarket

Home > Produkter > Komponenter > Vattenpumpar

Vattenpumpar

Konstruktion och funktion

En vattenpump består i huvudsak av:

A) Pumphjul med skovlar 
B) Mekanisk tätning av kolfiber och kiselkarbid
C) Inbyggt lager med rull- och kullager

Anmärkningar

Utbytesintervall:

Observera fordonstillverkarens bytesintervall för vattenpumpen. Om fordonstillverkaren inte anger något bytesintervall, rekommenderar vi att byta vattenpumpen tillsammans med multiribbremmen senast efter 80 000 km.

Förvaring:

  • Förvaras torrt, dammfritt och svalt (helst 15-25° C)
  • Undvik kontakt med alla vätskor (olja, vatten etc.)

Tips:

  • Det är viktigt att ta del av vår allmänna information om montering av vattenpumpar och spolning av kylkretsen. Läckage från vattenpumpen beror normalt på föroreningar i kylvätskan till följd av otillräcklig spolning eller felaktig användning av tätningsmedel.

    Vrid aldrig pumphjulet när det är torrt, eftersom detta kan skada den mekaniska axeltätningen.