Torzní tlumič vibrací

Produkty

Torzní tlumič vibrací

Automotive Aftermarket

Home > Produkty > Soupravy > Torzní tlumič vibrací

Torzní tlumič vibrací

Montáž a funkce

TSD obsahuje zpravidla tyto díly:

A) Setrvačník
B) Řemenici
C) Tlumení elastomerové stopy
D) Kluzné ložisko
E) Spojku elastomerové stopy (jen u eTSD)


Torzní tlumič vibrací

Rotující setrvačník stabilizuje řemenový pohon. Vibrace klikového hřídele jsou absorbovány elastomerovou stopou (C). Vnitřní elastomerová stopa (E) tlumí nepravidelnosti otáčení klikového hřídele.


Upozornění

Interval výměny:

Torzní tlumiče vibrací (TSD) podléhají stárnutí a opotřebení, a proto je nutné je pravidelně kontrolovat a vyměnit. Společnost Continental doporučuje zkontrolovat TSD každých 60 000 km a v případě pochybností vyměnit každých 120 000 km.

Skladování:

  • Skladujte na suchém, bezprašném a chladném místě (ideálně za teploty 15-25 °C).
  • Zamezte kontaktu s jakýmikoliv kapalinami (olej, voda atd.).

Tipy:

  • Vadné torzní tlumiče vibrací jsou častokrát příčinou hluku nebo škod v řemenovém pohonu (například napínač).
  • Při každé výměně řemenu zkontrolujte míru poškození TSD.